Hooggevoeligheid/HSP

Hooggevoeligheid is een gave en vaak een opgave!
Het snel aanvoelen van sferen en stemmingen, van mensen en plekken, het intens opnemen van de buitenwereld en een diep, rijk, innerlijk gevoelsleven zijn typische kenmerken van een hooggevoelige persoon. Hooggevoeligheid heeft ook een keerzijde, en die is vaak aanleiding voor klachten en reden tot het zoeken van hulp.

Hooggevoelige mensen hebben vaker last van hun lijf, gevoelens en emoties, juist vanwege de hoogsensitiviteit en daarmee gepaard gaande overprikkeling van jongs af aan die niet gezien noch begeleid is.  

Emotioneel lichaamswerk herstelt de toegang tot lijf, emoties en gevoelens en geeft inzicht en bewustwording van je unieke persoonlijkheid als HSP, met je talenten en valkuilen.

Toen ik 20 jaar geleden het boek Hoog Sensitieve Personen* van Elaine Aron las vielen er een heleboel kwartjes over mezelf!
Ik voelde me destijds zo overprikkeld, moe en niet goed in mijn lijf. Mijn houding was vaak dromerig en teruggetrokken. Ik was in alles voorzichtig, had moeite met plannen en last van examenvrees. Voelde me snel op mijn vingers gekeken en was perfectionistisch waardoor niks af kwam of ik er niet eens aan begon.

Het boek hielp me mijn hoogsensitiviteit te herkennen. Rebalancing emotioneel lichaamswerk heeft me daarna geholpen om mijn hooggevoeligheid te kanaliseren, om deze van mijn hoofd óók naar mijn hart en buik te brengen.

Inmiddels werk ik al 15 jaar als Rebalancer en bewustzijnscoach en is 90% van de mensen waarmee ik werk of gewerkt heb hooggevoelig. Sommigen ontdekken dat pas als ze bij me komen. Hooggevoeligheid wordt ook wel hoogsensitiviteit of HSP (High Sensitive Person) genoemd.

Één ding hebben hooggevoeligen in mijn ervaring gemeen: ze hebben veel baat hebben bij emotioneel lichaamswerk, gecombineerd met inzicht in en bewustwording van hun unieke persoonlijkheid, talenten en valkuilen.

Hooggevoeligheid brengt dus bepaalde kenmerken met zich mee, al kunnen die zich bij ieder mens anders manifesteren. Er is dus niet één vorm van hooggevoeligheid, maar velen!

Hoe weet je of je hooggevoelig bent?

Als je je in meerdere kenmerken hieronder herkent (allen kan maar dat hoeft beslist niet!) dan ben je waarschijnlijk hooggevoelig. 

 • Gedetailleerder, subtieler en intenser waarnemen.
 • Een meer dan gemiddelde gevoeligheid voor pijn, emoties, genot. Voelt deze heel intens bij zichzelf, maar ook bij anderen.
 • Kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander sneller begrijpen.
 • Voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven.
 • Erg gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, zoals harde geluiden, geuren, fel licht, drukte.
 • Meer moeite en meer tijd nodig hebben om indrukken te verwerken.
 • Een diep en rijk innerlijk leven hebben; dromen, fantaseren en veel overwegen.
 • Zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. 
 • Meer alert zijn op mogelijke gevaren en eerder geneigd zijn tot het overdenken en inschatten van situaties.
 • Stemmingen en sferen goed aanvoelen.
 • Doet de dingen intuïtief.
 • Ziet verbanden gauw (denken als een geheel).
 • Meer dan gemiddeld geroerd worden door natuur, kunst en muziek.
 • Moeite hebben met planning en het verkrijgen van structuur.
 • Verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet zijn.
 • Vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch zijn.
 • Minder goed functioneren als men geobserveerd of geëvalueerd wordt, last hebben van bv examenvrees en faalangst.
 • Vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven.
 • Heeft vaak het gevoel als het ware te worden leeggezogen door andere mensen.
 • Sneller verontwaardigd over onechtheid en onrecht.
 • Heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing.
 • Relatief meer en sneller last hebben van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, nek-, rug- en schouderpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
 • Vaker stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.
 • Ervaart de wereld als eenheid.

* Hooggevoeligheid is volgens Aron aangeboren en genetisch bepaald. Ongeveer 20% van de mensheid is hooggevoelig/HSP.